Latest stories

 • Využitie akvarelovej maľby v logu

  Niekedy je príprava loga pomerne jednoduchá. To v prípade, že je vopred známe, že logo nebude musieť splniť všetky bežné technologické požiadavky na jeho neskoršie použitie...
 • Kreslenie

  Kreslenie je technika, pri ktorej sa zobrazenie dosahuje pomocou čiar alebo znakov. Na to sa používajú materiály ako je ceruzka, pero, uhoľ, či tuš...
 • Umelecké potreby

  Aké druhy umeleckých potrieb si dnes môžete zaobstarať? Skúsenosti z praxe, ktoré výtvarné potreby sa mi pri práci osvedčili. ..
 • Kompozičné pravidlá

  Kompozičné pravidlá Kompozícia sa skladá z kompozičných prvkov. Kompozičné pravidlá určujú, ako sú tieto prvky usporiadané...
 • Kompozičné prvky

  Kompozičné prvky Kompozičné prvky sú všetky prvky, ktoré tvoria celú kompozíciu a my ich všetky vnímame ako celok...