Sýkorka

Namaľovala som dva obrázky so sýkorkou a šípkami. Na jednom je jednoduché pozadie a na druhom zložitejšie. Zaujímalo by ma, ktorý z týchto dvoch obrázkov sa vám viac páči.

sýkorka

So sýkorkou bolo najviac práce. V oboch prípadoch som si dala na nich veľmi záležať.

sýkorka

Sýkorky sú namaľované na akvarelovom papieri Fabriano.

Darujte blízkym ručne maľovaný obrázok z fotografie