Dnešné cvičenie – postava

Obrázok akvarelom do skicára.

Darujte blízkym ručne maľovaný obrázok z fotografie